font size

alt

Level

Pejabat

18

Pejabat Menteri

Minister’s Office

17

Pejabat Timbalan Menteri Kewangan (Fiskal) / Setiausaha Tetap (Pengurusan & Antarabangsa) / Setiausaha Tetap (Prestasi)/ Unit Pemantauan dan Penyampaian

Deputy Minister's Office (Fiscal) / Permanent Secretary (Policy & Investment)'s Office / Permanent Secretary (Performance)'s Office/ Monitoring and Delivery Unit

16

Bahagian Perbelanjaan 

ExpenditureDivision

15

Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap (Prestasi dan Compliance) / Bahagian Pembangunan Sumber Manusia dan Hal Ehwal Korporat

Deputy Permanent Secretary (Performance & Compliance)’s Office / Human Resource Development and Corporate Affairs Division

14

  

Autoriti Monetari Brunei Darussalam

 

12

Agensi Pelaburan Brunei

Brunei Investment Agency

11

Agensi Pelaburan Brunei

Brunei Investment Agency

10

Agensi Pelaburan Brunei

Brunei Investment Agency

9

Agensi Pelaburan Brunei

Brunei Investment Agency

8

Agensi Pelaburan Brunei

Brunei Investment Agency

7

 

Autoriti Monetari Brunei Darussalam

  

6

Bahagian Pelaburan

Investment Division

5

 Pejabat Timbalan Menteri Kewangan (Pelaburan) / Timbalan Setiausaha Tetap (Pelaburan)/Darussalam Assets Sdn Bhd

 

 

Deputy Minister's Office (Investment) / Deputy Permanent Secretary (Investment)'s Office / Darussalam Assets Sdn Bhd

 

4

Bahagian Penyelidikan dan Antarabangsa / Unit Audit Dalaman

Research and International Division / Internal Audit Unit

3

Unit Teknologi Maklumat , Jabatan Perbendaharaan/ Perbadanan Perlindungan Deposit Brunei Darussalam

Information Technology Unit,  Treasury Department / Brunei Darussalam Deposit Protection Corporation

2

Jabatan Perbendaharaan

Treasury Department

1

Atrium/ Kaunter Penyambut Tetamu / Dewan Teater /Peti Tawaran / Bilik Mesyuarat / Kafeteria

Atrium/ Reception/ Theatre Hall/ Meeting Room/ Cafeteria

projectbrand
Share